Polityka prywatności

Spółka Optometrica informuje, że dane o klientach podane na stronie www.solidneprogramowanie.pl są przedmiotem ochrony zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.u nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.).

Spółka Optometrica zobowiązuje się do wdrożenia i eksploatacji środków technicznych i organizacyjnych zapewniających ochronę danych użytkowników przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.
Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przekazanych danych Optometrica, które jego dotyczą, zawartych w zbiorach danych a zwłaszcza do:

• uzyskania wyczerpującej informacji o administratorze danych
• uzyskania informacji o celu i zakresie i sposobie przetwarzania danych
• uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych
• Optometrica ma prawo udostępnienia danych osobowych użytkownika jedynie w przypadkach wskazanych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz. u nr 133 poz. 883 z 1997 r. z późn. zm.)